McKenzie

 

      To jedna z najczęściej używanych obecnie metod terapeutycznych. Stosowana jest w przypadkach dolegliwości bólowych kręgosłupa powstałych na skutek urazu, zespołów przeciążeniowych lub też w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

       Praca z pacjentem według metody McKenzie ma na celu zmniejszenie lub eliminację dolegliwości bólowych.

       Składa się z dwóch faz. Pierwsza jest to diagnostyka dokonywana przez Certyfikowanego Terapeutę polegająca na identyfikacji struktury generującej ból na podstawie analizy biomechanicznej ruchu. Druga natomiast polega na ćwiczeniach dobranych na podstawie badania pacjenta oraz oddziaływaniach manualnych i pracy nad systemem kontroli posturalnej.

       Celem podstawowym metody McKenzie jest przywrócenie możliwe pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego.

       Terapia ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem przy właściwie dobranym programie terapii i odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem. Znakomicie uzupełnia się w leczeniu pacjentów bólowych z innymi metodami takimi jak PNF czy Terapia Manualna zarówno pod względem diagnostycznym jak i terapeutycznym.

.