PNF


       Jest to metoda rehabilitacji, która kładzie nacisk na przywrócenie częściom ciała ich naturalnych funkcji. PNF wykorzystuje naturalne ruchy, które przebiegają trójpłaszczyznowo i przypominają ruchy wykonywane w życiu codziennym. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych (diagonalnych) – osi ruchu. Powodem tego jest fakt, że tego typu ruchy pozwalają na zaktywizowanie największych grup mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego.

       W Polsce metodę tę stosuje się z powodzeniem od roku 1997. Wtedy to po raz pierwszy zorganizowany został kurs podstawowy dla metody PNF. Kurs współorganizowały: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz niemiecki Centralny Związek Fizjoterapeutów (Zentral Verband Krankengymnasten – ZVK). Ten pierwszy kurs prowadzili IPNFA Senior instruktor Inge Berlin oraz IPNFA Advance Instruktor Bettinę Lang.