NDT-Bobath

         Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

         Uzasadnieniem dla opracowanego postępowania Metodą NDT-Bobath było stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją OUN, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy.

        Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

  •              1. Wpływanie na napięcie mięśni

  •              2. Hamowanie nieprawidłowych odruchów

  •              3. Wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to

  •                  jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych

  •              4. Wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych

  •                  umiejętności ruchowych w codziennych 

  •                  czynnościach               

         Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Celem terapii jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

        Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Odpowiednio poinstruowani rodzice i opiekunowie kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.