Terapeuci

  

Tomasz Wasieleski 


Magister Fizjoterapii. Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w zawodzie od 1998 r.

Kursy i szkolenia:

1. PNF podstawowy i rozwijający - terapeuta
    certyfikowany (2010)
2. Metoda McKenzie, czyli diagnozowanie i leczenie
    zespołów bólowych kręgosłupa: kurs A, B, C i D -
    terapeuta  certyfikowany (2010)
3. Kinesiology Taping (2010)
4. Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych
    w medycynie fizykalnej (2007)
5. Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej
    i ich rola we współczesnej medycynie (2007)
6. Pole magnetyczne niskiej częstptliwości,
    diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
    i ultradźwiękowa (2007)
7. Leki w fizjoterapii (2007)
8. Nowoczesne systemy dynamicznej analizy ruchu
    i postawy ciała w praktyce diagnostycznej (2007) 


Magdalena Nowaczyk


Magister Fizjoterapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w zawodzie od 2007 r.

Kursy i szkolenia:

1. PNF podstawowy (2009)
2. Kurs poświęcony problematyce pacjentów
    ze spastycznością (2010)
3. Techniki energizacji mięśni cz.1 (2007)
4. Cykl szkoleń Thera-Band Academy - Nowoczesne 
    Metody Fizjoterapeutyczne w Praktyce (2010)

 


Emilia HenkeFizjoterapeuta. Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w zawodzie od 2000 r.

Kursy i szkolenia:


1. Kurs poświęcony problematyce pacjentów
    ze spastycznością (2010)
2. Kurs poswięcony dzieciom z deficytem neurologicznym
    oparty na doświadczeniach własnych oraz
    na stosowanych metodach neurofizjologicznych (2011)


Danuta Zielińska

Licencjat Fizjoterapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w zawodzie od 2003 r.  

Kursy i szkolenia:
1. Ukończenie szkolenia neuromasażu, kursu I stopnia
    w zakresie :
    - "Mimika twarzy"
    - masażu tkanki łącznej i powięzi mięśniowych
    - wstępu do terapii czaszkowo - krzyżowej
    - masażu

 

Małgorzata Wasieleska
Licencjat fizjoterapii. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Pracuje w zawodzie od 2007 r.

Kursy i szkolenia:

1. Kurs poświęcony problematyce pacjentów
    ze spastycznością (2010)


Małgorzata Wojciechowska

Licencjat fizjoterapii. Absolwent Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Pracuje w zawodzie od 2010 r.

Kursy i szkolenia:

1. Kinesiology Taping (2010)
2. Kurs poświęcony problematyce pacjentów
    ze spastycznością (2010)
3. Kurs poswięcony dzieciom z deficytem neurologicznym
    oparty na doświadczeniach własnych oraz
    na stosowanych metodach neurofizjologicznych (2011)